Sieć na kulturę w podregionie tarnobrzeskim

przez admin
Dyrektor Krystian Marut prezentujący 6 laptopów uzyskanych z projektu Sieć na kulturę w podregionie tarnobrzeskim

Wiosną 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie na zaproszenie Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przystąpił do udziału w projekcie pn.„Sieć na kulturę w podregionie tarnobrzeskim”Projekt skierowany był do Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury, ich pracowników oraz dzieci i młodzieży (10-18 lat).

Celem projektu było:

-podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,

-rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,

-wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Egzamin zdaliśmy na szóstkę ?Pomimo trwającej sytuacji epidemicznej projekt zakończył się sukcesem, w efekcie czego udało się doposażyć GOK w 6 nowych laptopów!

https://www.facebook.com/gokgbpbojanow/posts/4871324559588957