Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Konwersja Cyfrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie

Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu – Konwersja Cyfrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie. Kwota dofinansowania to 158.500,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 176.208,00 zł. Czas realizacji projektu 01.07.2021 r. –…

Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu – Konwersja Cyfrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie. Kwota dofinansowania to 158.500,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 176.208,00 zł. Czas realizacji projektu 01.07.2022 r. – 30.06.2022 r.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt systemowy, który ma na celu wsparcie instytucji kultury w obszarze rozwoju cyfrowego poprzez kompleksowe szkolenia oraz doposażenie w niezbędny sprzęt IT i oprogramowanie. W pierwszym naborze konkursowym domy, centra i ośrodki kultury otrzymały granty łącznie na kwotę 26 mln zł.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.