Infrastruktura Domów Kultury

Celem zadania był zakup niezbędnego i nowoczesnego wyposażenia do bieżącej działalności kulturalnej (system nagłośnieniowy, system oświetleniowy, system monitoringu, instrumenty muzyczne – skrzypce, wiolonczela, sprzęt fotograficzny, sprzęt multimedialny – projektor). Zakup nowoczesnego wyposażenia oraz wprowadzenie innowacyjnych technologii pozwolił na rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty GOK w Bojanowie. ​

INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2021

Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,…