JESIENNE INSPIRACJE – I Gminny Turniej Plastyczny

przez admin

Stowarzyszenie Na Skrzydłach Kultury

serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież szkolną

do udziału w I Gminnym Turnieju Plastycznym „Jesienne Inspiracje”

Poniżej Regulamin Turnieju i Karta zgłoszenia do pobrania.

I GMINNY TURNIEJ PLASTYCZNY

„Jesienne Inspiracje”

DLA UCZNIÓW KLAS III-VIII

REGULAMIN TURNIEJU

Inspiracją do powstania konkursu plastycznego w formie turnieju plastycznego jest stworzenie optymalnych warunków do samodzielnej i twórczej pracy wszystkich uczestników. Pragniemy zachęcić uczestników do uczciwej rywalizacji i wiary we własne możliwości oraz do podjęcia przez nich próby podzielenia się wrażeniami, emocjami i własnymi odkryciami poprzez twórcze działania plastyczne.

ORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE NA SKRZYDŁACH KULTURY

Koordynatorzy konkursu: Alina Cuber (tel. 793457007) i Joanna Stolarz (tel. 513874732)

Pytania w sprawie turnieju proszę kierować na e-mail: gok@bojanow.pl, tel. 15 8708673.

CELE:

 • Stworzenie warunków do uczciwej rywalizacji.
 • Poszukiwanie ukrytych talentów plastycznych.
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu.
 • Inspirowanie do pracy twórczej.
 • Stworzenie interesującej kolekcji prac plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury          w Bojanowie.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Temat: JESIEŃ (dary jesieni – owoce i warzywa, drzewa jesienne, runo leśne np. grzyby, pejzaże jesienne, flora i fauna leśna)
 • Turniej przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z klas III-VIII,
 • Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach:

– Kat. I – klasa III-V

– Kat. II – klasa VI-VIII

 • Format pracy: A5
 • Technika: quilling
 • Termin, godzina i miejsce turnieju: 20 październik 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie (sala animacyjna) godz. 16:00. Czas przeznaczony na wykonanie pracy to 2×60 minut.
 • Zgłoszenia uczestników należy dokonać osobiście w siedzibie GOK w Bojanowie lub jego filiach (DK w Stanach, DK w Maziarni, DK w Przyszowie, DK w Gwoźdźcu) do dnia 15.10.2021 r.
 • Prace oceniać będzie Komisja złożona z instruktorów plastyki i rękodzieła artystycznego GOK-u.
 • Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi tego samego dnia, pół godziny po zakończeniu Turnieju.

PRZEBIEG TURNIEJU:

 • Uczestnicy wybierają jeden z wyżej wymienionych tematówi realizują go techniką QUILLINGU, korzystając z materiałów ORGANIZATORA. Czas realizacji pracy to 120 minut z dziesięciominutową przerwą.
 • Każda praca powinna być opisana czytelnie: nazwisko, imię, wiek, tytuł pracy, miejsce zamieszkania.
 • Prace oceniane będą według następujących kryteriów: oryginalna interpretacja tematu, kreatywne wykorzystanie wiodącej techniki oraz estetyka pracy.
 • Wyniki zostaną opublikowane na mediach społecznościowych organizatora turnieju (funpage  FB Stowarzyszenia, funpage FB GOK w Bojanowie oraz www.gok.bojanow.pl).
 • Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie oraz funpage  FB GOK.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę.
 • Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
 • Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.
 • Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb turnieju i wystawy (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 rok Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami).
 • Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane na czas organizacji turnieju, nie dłużej niż przez 1 rok od jego rozstrzygnięcia.