Top Panel

Gminny Ośrodek Kultury

Jesteś tutaj: Strona Główna

Polub nas na Facebooku :-)

Artykuły

"POKAŻ NA CO CIĘ STAĆ..."

Drukuj

„Pokaż na co cię stać- profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez działalność artystyczną i sportową" to kolejny projekt realizowany przez OSP i Dom Kultury w Przyszowie w okresie 02.05 - 30.11.2012. Zadanie ma zagospodarować dzieciom i młodzieży nadmiar czasu wolnego w sposób atrakcyjny i ciekawy, ale przede wszystkim ma być sposobem na nudę i bierność, alternatywą dla pasywności i agresji.

Dzieci i młodzież z Przyszowa mają niewiele możliwości spędzania wolnego czasu w sposób ciekawy i atrakcyjny. Ubożejące rodziny nie są w stanie zapewnić swoim pociechom dodatkowych płatnych zajęć poza miejscem zamieszkania. Jedynym miejscem gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty jest Dom Kultury w Przyszowie, który pełni bardzo ważną funkcję w procesie socjalizacji młodego pokolenia, ale z powodu braku środków finansowych nie zawsze może zaoferować odpowiedni poziom usług. OSP docenia i wspiera tę istotną dla lokalnego środowiska działalność i chętnie współpracuje z Domem Kultury. Projekty zrealizowane wspólnie w poprzednich latach, cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowisku. Wierzymy, że i tym razem nam sie uda!

Głównym celem zajęć artystycznych i sportowych jest szeroko pojęta profilaktyka uzależnień realizowana poprzez aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego, uświadomienie zagrożeń płynących z sięgania po alkohol i inne substancje uzależniające. Kształtowanie u młodzieży umiejętności zachowań asertywnych. Rozbudzenie potrzeby korzystania z dóbr kultury oraz zainteresowania sztuką. Kształtowanie wrażliwości i estetyki oraz dbanie o rozwój psychofizyczny poprzez sport.

Podczas realizacji zadania zostanie przeprowadzony przez pedagoga szkolnego program profilaktyczny „Sobą być – dobrze żyć", odbędą się pogadanki, gry i zabawy. Warsztaty teatralne i turnieje sportowe. Projekt jest tak skonstruowany, by unikając zbytniego dydaktyzmu skutecznie oddziaływać na uczestników.

 1 lipca 2012 w Domu Kultury w Przyszowie miała miejsce sympatyczna impreza „Powitanie wakacji 2012", którą zorganizowano w ramach projektu realizowanego przez OSP Przyszów we współpracy z Domem Kultury w Przyszowie: „Pokaż na co Cię stać – profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez działalność artystyczną i sportową", dofinansowanego przez Gminę Bojanów z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Licznie przybyłą – pomimo silnego upału – publiczność najpierw bawił kabaret „Na opak" skeczem „Balladyna" a następnie zespół taneczny „Bąble" wiązanką układów tanecznych. Po części artystycznej dla wszystkich uczestników odbyła się dyskoteka z atrakcjami...

Impreza była okazją do podziękowań wolontariuszom i osobom wspierającym nasze działania. Szczególne wyrazy wdzięczności adresujemy do Pani Beaty Jurek – pedagoga, logopedy, która od lat współpracuje z OSP i Domem Kultury w Przyszowie, dzieli się swoim doświadczeniem, służy pomocą, zawsze okazuje nam życzliwe zainteresowanie. Pani Beata społecznie prowadzi zajęcia logopedyczne i korekcyjne z uczestnikami warsztatów teatralnych. Zajęcia z jej udziałem wzbogacają naszą ofertę, cieszą się dużą frekwencją i zaangażowaniem uczestników.

(ac)