Top Panel

Gminny Ośrodek Kultury

Jesteś tutaj: Strona Główna >> Bojanów >> "Przepis na więzi" - Wojewódzki konkurs kulinarny

Godziny otwarcia w Bojanowie

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

08:00-17:00
zajęcia taneczne,
świetlicowe

 

08:00-19:30
zajęcia taneczne,   
teatralne, świetlicowe

08:00-20:00
zajęcia muzyczne,
świetlicowe

08:00-19:30
zajęcia plastyczne,
świetlicowe

 

08:00-20:00     zajęcia muzyczne,   świetlicowe,         kostka rubika

 

 

Polub nas na Facebooku :-)

"Przepis na więzi" - Wojewódzki konkurs kulinarny

Drukuj

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KULINARNEGO

DLA DZIECI I SENIORÓW

pn. „PRZEPIS NA WIĘZI”

§ 1 Cele Konkursu

Celem konkursu jest w szczególności:

 1. archiwizacja kulinarnego dziedzictwa kulturowego (przepisów kulinarnych pochodzących z lat 50-tych w okresie organizacji na wsiach kursów gotowania i przetwórstwa dla kolejnych pokoleń ich rodzin oraz ogółu mieszkańców województwa podkarpackiego,
 2. promocja zdrowych nawyków żywieniowych i przetwórstwa żywności na bazie naturalnych produktów,
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i zawodowych) oraz organizacji pozarządowych, zwłaszcza kół gospodyń wiejskich.
 4. Konkurs zakłada zgłoszenie 1 dowolnej potrawy (pieczonej/gotowanej, słodkiej/słonej lub przetworów warzywnych/owocowych/mięsnych) na którą przepis pochodzi z kursów kulinarnych organizowanych na wsiach w latach 50tych dla gospodyń wiejskich.
 5. Prace nadesłane na Konkurs muszą spełnić poniższe kryteria:

§ 2 Organizatorzy Konkursu

1. Organizatorami Konkursu są:

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL

NR KRS: 0000612951 Chodkiewicza 7 lok. 9

35-045 Rzeszów

Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA

Nr KRS: 0000174137                                   ul. Płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego 13/2

35-506 Rzeszów

§ 3 Założenia organizacyjne

 • Zgłoszenia dokona - Zespół dwuosobowy senior (babcia/dziadek/prababcia/pradziadek) oraz dziecko (wnuczka/wnuk). Dopuszczalne jest zgłoszenie do konkursu osób niespokrewnionych, z zachowaniem zasady udziału w konkursie seniora i osoby niepełnoletniej. Senior może wziąć udział w rywalizacji więcej niż jednego zespołu przy współudziale z innym dzieckiem. Dziecko może być uczestnikiem tylko jednego zespołu.
 • Zgłaszana do konkursu potrawa musi zostać przygotowana wspólnie przez zespół i etapy wspólnego gotowania muszą być udokumentowane w formie elektronicznej fotografii – 2 zdjęcia: 1 z etapu wspólnego przygotowywania potrawy oraz 1 gotowej potrawy.
 • Zgłoszenie w formie elektronicznej dokonane zostanie na wskazany adres mailowy na uzupełnionym formularzu zgłoszeniowym wraz z wskazanymi załącznikami.
 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie przepisów w celach promocyjnych Konkursu.
 2. Osoby nadsyłające Formularze zgłoszeniowe do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.
 3. Zgłoszenia nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 4. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 5. Jury pod uwagę weźmie:

§ 4 Ocena prac konkursowych

1. Zgłoszenia tylko elektroniczne należy składać do 31.10.2018., na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem w temacie wiadomości:

Konkurs kulinarny „Przepis na więzi”

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela koordynator-

Karolina Fejkiel-Łabusiewicz tel. 604 655 687

 • autentyczność przepisu kulinarnego, użycie naturalnych składników, walory żywieniowe
 • spójność opisu przepisu kulinarnego umożliwiającego jego odtworzenie przez inne osoby,
 • jakość wykonanej dokumentacji fotograficznej umożliwiająca jej publikację,
 • właściwe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego odesłanie we wskazanym terminie.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej i Facebooku Fundacji PRO-FIL,
 3. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie/mailowo w terminie do 05 grudnia 2018 r.
 4. Przepisy uczestników Konkursu będą prezentowane na stronie internetowej Fundacji oraz Facebooku Fundacji w miarę nadsyłania zgłoszeń. Przepisy 50 zespołów laureatów dodatkowo zostaną opublikowane w formie książki kulinarnej pn. „Przepis na więzi”.
 5. Organizator przyzna nagrody rzeczowe 50 dwuosobowym zespołom.
 6. Nagrody zostaną wręczone w dniu 11 grudnia 2018 r. w miejscu wskazanym przez Organizatorów.
 7. Rozesłanie/dostarczenie nagród osobom, które nie zgłosiły się po odbiór osobisty nastąpi do 14 grudnia 2018 r.

§ 5 Ogłoszenie wyników Konkursu

§ 6 Nagrody

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Przepis na więzi”

Należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie wiadomości: Konkurs kulinarny „Przepis na więzi”

Zespół konkursowy:

Senior : …………………………………………………………………………... (Imię i Nazwisko) Dziecko: …………………………………………………………………………. (Imię i Nazwisko)

Dane kontaktowe:

Nr telefonu…………………………………………

Adres mailowy…………………………………….

Krótka informacja o Zespole:…………………………………………….................................….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(gdzie mieszka rodzina gmina/powiat; skąd pochodzi przepis, czy senior uczestniczył w kursie gotowania czy jest to przepis kogoś z rodziny, kto w kursie uczestniczył.)

Przepis na potrawę:

Nazwa potrawy: ……………………………………………………

Składniki:

 • ……………………………..
 • ………………………………. ………………………………
 • ………………………………
 • …………………………………

Sposób przygotowania:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… Załączniki:

2 zdjęcia w formacie jpg

1 zdjęcie – etap przygotowywania potrawy na którym jest widoczny senior i dziecko podczas przygotowywania potrawy 2 zdjęcie – prezentujące potrawę konkursową

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko dziecka )

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego/mojego dziecka* oraz imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania przez Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL Chodkiewicza 7 lok. 9,35-045 Rzeszów oraz Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA ul.

Płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego 13/2, 35-506 Rzeszów, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu „Przepis na więzi” i działań promocyjnych

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierające wizerunek, zarejestrowany podczas wydarzeń związanych z uczestnictwem w programach, projektach i innych uroczystościach, udostępnionych na stronie internetowej, profilach internetowych oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.

                        

………..……………………………………………………

   Podpisy uczestnika/ obojga rodziców lub opiekunów prawnych*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:

     1.Administratoremi Pani/Pana danych osobowych jestFundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej   PRO-FIL NR KRS: 0000612951Chodkiewicza 7 lok. 935-045 Rzeszów oraz

Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWANr KRS: 0000174137 ,ul. Płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego 13/2, 35-506 Rzeszów Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor nie został wyznaczony.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 3. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie.
 4. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonana przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ich nieprzekazanie nie spowoduje żadnych skutków prawnych.
 8. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 11. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie.
 12. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonana przed jej cofnięciem.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
 14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
 15. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ich nieprzekazanie nie spowoduje żadnych skutków prawnych.
 16. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

*Niepotrzebne skreślić

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko seniora )

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku oraz imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania przez Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL Chodkiewicza 7 lok. 9,35-045 Rzeszów oraz Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA ul. Płk. Kazimierza IrankaOsmeckiego 13/2, 35-506 Rzeszów, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu „Przepis na więzi” i działań promocyjnych

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierające wizerunek, zarejestrowany podczas wydarzeń związanych z uczestnictwem w programach, projektach i innych uroczystościach, udostępnionych na stronie internetowej, profilach internetowych oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych.

                        

………..……………………………………………………

   Podpis uczestnika*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:

     1.Administratoremi Pani/Pana danych osobowych jestFundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej   PRO-FIL NR KRS: 0000612951Chodkiewicza 7 lok. 935-045 Rzeszów oraz

Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWANr KRS: 0000174137 ,ul. Płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego 13/2, 35-506 Rzeszów Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor nie został wyznaczony.

*Niepotrzebne skreślić